Vodomerné/studňové šachty :

Samonosné plastové vodomerné/studňové šachty valcového /hranatého tvaru sú výrobky určené pre jednoduché osadenie a následnú kontrolu meracieho zariadenia, čerpadla prípadne inej technológie potrebnej pri realizácií vodovodnej prípojky ako aj armatúry inžinierskych a káblových sietí . Všetky naše šachty sú dodávané s vyhlásením o zhode rozmerov a SK technickým posúdením.

  • Podklady potrebné ku zriadeniu vodovodnej prípojky
  • 100% vodotesnosť
  • revízny vstup o priemere 60 cm + poklop, stupačky a 2x DN32
  • individuálne prispôsobenie prechodov pre hadice, rúry z vrtu, káble, odvetrávanie a iné 
  • materiál PP-C natur / šedá
  • montážny postup /certifikát
  • záruka
  • možnosť dopravy

Podľa TVK (Trenčianskej  vodárenskej a kanalizačnej spoločnosti ) sú stanovené rozmery plastovej šachty kruhového profilu minimálneho priemeru 1200 mm s výškou 1800 mm.(NVS)

Ceny s DPH