JMT Plastik s.r.o.

Naša spoločnosť sa zaoberá výrobou a predajom plastových výrobkov ako sú žumpy, nádrže na vodu, vodomerné šachty a šachty na vŕtané studne, septiky, pivnice a atypické výrobky... Náš materiál zaručuje vysokú odolnosť a dlhú životnosť našich výrobkov. Zaručujeme stanovený objem, ktorý si môžete prepočítať podľa matematických  vzorcov. Vo vytvorených podzemných priestoroch sa môžu umiestniť vodomery a armatúry inžinierskych a káblových sietí. 

TECHNOLÓGIA

  • Disponujeme technológiou na zváranie polypropylénu ( PP-C,PP-R,PP) a polyetylénu (PE,PE HD).
  • Zváračka PP-R trubiek + zváranie veľkých priemerov PP-R extrúderom.

VYHLÁSENIE O ZHODE PARAMETROV- "CERTIFIKÁT"

Všetky naše výrobky sú dodávané s vyhlásením o zhode parametrov so Slovenským technickým posúdením SK TP -21/0019. Výrobky vyhovujú ISO 75 0905, boli testované v TSÚS v Žiline a preto môžeme garantovať ich statické, mechanické a funkčné vlastnosti (vodotesnosť).

V ČIERNEJ FARBE NEVYRÁBAME!

V minulosti sa nádrže vyrábali z druhotriedneho čierneho plastu, ktorý nemá garantovanú zvariteľnosť. Výrobky v čiernej farbe majú nízku kvalitu materiálu, degradujúce zvary, obnášajú časovú nestálosť materiálu ( prepadanie nádrží a podobne). Rozdiely v cenách sú minimálne, ale v pevnosť materiálu je výrazná.

MATERIÁL S VYSOKOU MIEROU ZVARITEĽNOSTI

Naše výrobky sú vyrábané iba z prvotriednych materiálov od Slovenského dodávateľa - AQUATEC VFL. s.r.o.
Náš materiál je certifikovaný a testovaný podľa č.00021/TSUS/Y/2016, vhodný aj na potravinárske účely a priamy styk s pitnou vodou. Naše výrobky môžu byť dodávané s ochrannou fóliou a UV stabilizáciou.