Filter na dažďovú vodu

Filter na dažďovú vodu v šachte

Odporúčaný pre strechy do 300m2. Veľkosť filtračného oka 0,9mm.
Filter je v samonosnej šachte s poklopom. Pri hlbšom uložení potrubia je možné filter predĺžiť nástavcom. 

Cena:  125 € s DPH

Rozmery:                                    Výška: 51,5 cm Priemer poklopu: 35 cm Priemer tela: 33 cm Rozdiel medzi výškou prítoku a odtoku: 31 cm Hmotnosť: 3,5 kg  


Nečistoty sú zachytávané vo vyberateľnom koši. Filtráciou dažďovej vody ešte pred akumuláciou v  nádrží dosiahnete jej vyššiu kvalitu a dlhšiu trvanlivosť. Zrážky stekajúce priamo do nádrže ju totiž postupne zanášajú biologickými nečistotami (ihličie, lístie, mach...). Tie v nádrží zahnívajú, skracujú trvanlivosť vody a spôsobujú jej nepríjemný zápach a zafarbenie. Filtráciou zrážkovej vody eliminujete možnosť upchatia čerpadla.

Možnosti pripojenia a použitia                                                                                                       Na filtri sú pripravené 4 pripojovacie kusy umožňujúce jednoduché napojenie na potrubie priemeru DN 110, ktoré sú z výroby zaslepené. Ak chcete dodať filter plne pripravený na napojenie, radi Vám zadarmo požadované záslepky odstránime.

1. spôsob: Pripojenie jedného potrubia hore + odtok dole. V tomto prípade bude vždy
prefiltrovaná všetka voda pritekajúca do filtra.
2. spôsob: Pripojenie oboch potrubí v hornej časti, kedy jedno funguje ako prítok a druhé
ako bezpečnostný prepad v prípade preplnenia filtra + odtok dole.

Účinnosť filtra je v tomto prípade 95%.                                                                                                    3. spôsob: Pripojenie oboch potrubí hore, pričom sú obe strany využívané ako prítok z odkvapového zvodu. V tomto variante použite obe odtokové rúrky, ktoré môžete za filtrom spojiť do jedného s minimálnym priemerom DN125.

Inštalácia a čistenie: Filter pripojte na potrubie s dažďovou vodou v zemi pred nádržou. Pokiaľ na filter pripojíte 2 prívodné potrubia, odporúčame využiť oba odtokové potrubia na zachovanie prietočnosti. Poklop filtra by mal končiť zároveň s okolitým terénom alebo nad jeho úrovňou. Ak vedie potrubie hlbšie v zemi, využite nástavce na predĺženie časti filtra pod poklopom. Nástavce sa vyrábajú vo výške 20cm a 40cm a sú vzájomne kombinovateľné. Pri čistení odskrutkujte zaisťovacie skrutky v poklope, vyberte filtračný kôš a prepláchnite ho prúdom čistej vody. Nepoužívajte tlakové čističe, filtračný kôš by mohli poškodil. Po umytí koša ho vložte späť do tela filtra a poklop zaistite oceľovými skrutkami. Frekvenciu čistenia vykonávajte podľa znečistenia filtračného koša, odporúčame aspoň raz za 3 mesiace alebo po prudkom daždi. Znečistený filtračný kôš znižuje prietočnosť filtra.


Závesný filtračný kôš

Závesný filtračný kôš dovnútra nádrže, účinnosť 100%. Pre strechy do 200 m2.
Priemer 300 mm, výška 240 mm. Možnosť vloženia pod všetky priemery potrubia
- DN110, DN125, DN160 aj DN200. Rozpera staviteľná v rozmedzí 42 - 72 cm.

Cena:  99 € s DPH

VÝHODY FILTRA:

- možnosť dodatočnej inštalácie do akejkoľvek nádrže s akýmkoľvek priemerom potrubia
- ľahká údržba a čistenie filtra
- veľmi dobrá účinnosť filtra

Vďaka závesnému filtračnému košu v nádrži do nej nebudú zo striech splavované
nečistoty ako kamienky, lístie, ihličie a pod. Ochránite tým čerpadlo proti poškodeniu
nasatím hrubšie mechanické nečistoty. Voda v nádrži bude menej zahnívať
a zbavíte sa nepríjemného zápachu alebo zafarbenia vody. Tento filter býva nazývaný
ako filter hrubých nečistôt. 

Inštalácia a čistenie závesného filtra:

Filtračný kôš je opatrený tromi retiazkovými závesmi dĺžky 70 cm, ktoré sú hore spojené karabínou. Karabína je doplnená závesným okom, ktoré je navlečené na nastaviteľné rozpere. Rozpera je na oboch koncoch vybavená plôškami, ktoré po roztiahnutí do požadovanej vzdialenosti položíte na okraje revízneho otvoru nádrže. Rozperu zaistíte v požadovanej polohe utiahnutím dvoch nerezových skrutiek. Kôš umiestnite tak, aby do neho pritekajúca voda smerovala priamo. Prívodné potrubie odporúčame opatriť kolenom. V prípade potreby predĺžte prítokové potrubie v nádrži tak, aby dosiahlo do filtra.
Pri vyťahovaní filtra z nádrže odporúčame vybrať aj nastaviteľnú rozperu, okolo ktorej by sa filter zle vyťahoval. Potom odopnite karabínu zo závesného oka a filter prepláchnite tečúcou vodou. Neodporúčame používať tlakové čističe. Filter s rozperou vložte 


Filtračný kôš clean DN125

Filtračný kôš dovnútra nádrže. Pre strechy do 200m2. Priemer koša 300mm, výška koša 240mm. Pripojenie pre potrubie DN125. Veľkosť filtračného očka koša 0,6mm. Filtračný kôš predávame aj vo verzii MAXI, ktorý je určený pre strechy do 500m2.

Cena: 99 € s DPH

Inštalácia a čistenie filtračného koša Clean DN125:

Posledný kus potrubia pred nádržou nastrčte dovnútra tak, aby viedlo
až pod prierez revízneho otvoru nádrže (komína). Hrdlo filtračného koša už len jednoducho napojte na koniec rúrky. Hrdlo obsahuje tesnenie, ktoré zaistí jeho pevné spojenie s potrubím, môžete ich však k sebe zafixovať napríklad samoreznou skrutkou. Ak máte revízne otvor nádrže umiestnený tak, že potrubie vo vnútri musí byť dlhšie ako 0,5m, odporúčame pripevniť ich k nádrži tak, aby pri čiastočnom naplnení koša vodou nedochádzalo k jeho priehybu.  

Pri čistení ponechajte hrdlo s potrubím filtračného koša nasadené
na prítokovej rúrke, povoľte krídlovú matku a filtračný kôš vyzlečte z potrubia.
Filtračný kôš vysypte a prepláchnite čistou vodou. Potom opäť navlečte tesniacou gumou na hrdlo s potrubím a spojte s výstuhou koša krídlovou matkou.
Frekvenciu čistenia vykonávajte podľa znečistenia filtračného koša, odporúčame aspoň raz za 3 mesiace. Znečistený filtračný kôš znižuje prietočnosť filtra. Vďaka filtru dažďovej vody v nádrži do nej nebudú zo striech splavované nečistoty ako kamienky, lístie, ihličie a pod. Ochránite tým čerpadlo proti poškodeniu nasatím hrubšie mechanické nečistoty. Voda v nádrži bude mať dlhšiu trvanlivosť, pretože vnej nebudú hniť zvyšky lístia, ihličia a machov. Zbavíte sa tým aj zafarbenie alebo
zápachu vody.  

VÝHODY FILTRA:                                                                                                                                                                         - vysoká účinnosť filtra a kvalitné prečistenie vody                                                                                                           - ľahká údržba a čistenie                                                                                                                                                   - možnosť dodatočnej inštalácie do akejkoľvek nádrže so všetkými štandardnými  priemermi prítokové                     potrubie  DN110, DN125 i DN160